Jaume I 18

Rehabilitació integral de 4 habitatges en edifici existent

  • TIPOLOGIA: Habitatge plurifamiliar
  • EMPLAÇAMENT: Lleida
  • CLIENT: Privat
  • SUPERFÍCIE: 55+55+55+55m²
  • ANY: 2020 - actualitat