Jaume I 20

Conjunt de 8 habitatges en edifici existent al centre històric de Lleida

  • TIPOLOGIA: Habitatge plurifamiliar
  • EMPLAÇAMENT: Lleida
  • CLIENT: Privat
  • SUPERFÍCIE: 486m²
  • ANY: 2020-actualitat